Vraag en Antwoord en Reglement:

Hebben jullie algemene voorwaarden?

     Zeker hebben wij die, zie pagina algemene voorwaarden.

Als mijn huisdier ziek wordt, wat doet u dan?

 • Als uw huisdier ziek wordt of er zijn andere bijzonderheden dan willen we u als baasje van op de hoogte stellen.
 • Wanneer we een dierenartsbezoek nodig achten dan willen we dit graag overleggen. Als we niemand kunnen bereiken en we vinden een dierenartsbezoek noodzakelijk, dan zetten we dit vanzelfsprekend in gang. Indien uw eigen dierenarts de gelegenheidheeft en niet te ver van ons vandaan is, zullen we naar uw eigen dierenarts gaan. Indien dit om een of andere reden niet mogelijk is gaan we naar onze dierenarts Aminos DAP te Deinze.

Kosten dierenartsbezoek:

 • De kosten van het dierenartsbezoek zijn voor uw rekening evenals de verplaatsingskosten. De kilometervergoeding voor de auto tot een maximum van 25 kilometer in totaal.
 • De arbeidstijd die wij aan het dierenartsbezoek besteden. Met een maximum van een uur van vertrek tot terugkomst
 • Het vervolg van de behandeling als ook de medicatie.
 • Bij extra kilometers rekenen we 20 cent per km
 • Bij extra arbeidstijd €35 per uur.

Kan ik komen voor een kennismaking?

    Natuurlijk is dit mogelijk na telefonische afspraak

Kan ik een reservering wijzigen?

    Een wijziging kan je altijd aanvragen.

Zijn er redenen waardoor jullie een huisdier weigeren?

 • Loopse teven kunnen we zeker niet aannemen
 • Zonder paspoort of de juiste inentingen
 • Overdraagbare ziekten zoals kennelhoest Giardia

Kan ik langer wegblijven met vakantie?

 • Bij verlenging van het verblijf vragen wij u zo vroeg mogelijk ons van dit voornemen op de hoogte te brengen.
 • Met name in de periode van Juli en augustus kan dit problemen opleveren

Kan ik onze hond ook buiten de openingstijden brengen of ophalen?

     Door ons dagprogramma zoals rusttijden, etenstijden… voor de gasten en de uitlaatdiensten    hebben we de breng en ophaaltijden voor de klanten beperkt. Misschien is dit vervelend voor u maar het komt de verzorging van uw hond ten goede.

Komen jullie ook honden thuis ophalen en terug brengen?

    Jazeker doen we dit. We komen je hond ophalen in een straal van 25 km, daarvoor rekenen we 20 cent per km.

Kan onze hond altijd bij jullie terecht?

    Wij zijn het gehele jaar geopend om jullie hond een aangename vakantie te geven. De schoolvakanties zijn wel altijd vrij snel volgeboekt. Vooral de zomer- en kerstvakantie.

Een reu die niet is gecastreerd, kan hij komen?

    Reutjes moeten bij ons niet gecastreerd te zijn. Het kan wel zijn als een reu te rijerig of te dominant is voor een volgende vakantie het beste wel gecastreerd is. Een castratie geeft niet altijd 100% garantie dat het gedrag veranderd, er moet dan ook even een proefperiode gepland worden om dit te kunnen beoordelen.

Mag mijn pup ook op vakantie of dagopvang komen?

    Zeker, mits uw pup volledig is ingeënt. Een pup bevindt zich nog in de socialisatie periode en vindt dit in principe wel leuk. Hij/zij kan zich heerlijk uitleven en leert spelenderwijze zich sociaal op te stellen.  De hond zal zich zijn verdere leven dit herinneren als een fijn vakantie adres.

Heeft u de riem van mijn hond nodig?

    Riem en halsband mogen altijd mee naar huis. Tijdens zijn verblijf hebben we deze niet nodig, zoekraken wordt op deze wijze voorkomen.

Mijn hond is of wordt loops, mag zij nog komen?

    Omdat onze logeetjes in een roedel hun vakantie doorbrengen, is het voor ons onmogelijk een loopse teef aan te nemen.

Dient u ook medicijnen toe aan de hond?

    Als uw hond medicatie nodig heeft is dit geen probleem. Wij hebben de medicatie het liefst in de originele verpakking. Huisdieren die medicijnen en/of (voedings-) supplementen gebruiken vragen we een kleine vergoeding van €2,50 per dag.

Moet ik het inentingsboekje meebrengen?

    Jazeker, bij ieder verblijf dient u het inentingsboekje mee te brengen.

Wij komen met meerdere honden, blijven ze bij elkaar?

    Honden die samen of met meerderen komen blijven bij elkaar.

Hoe geven jullie de honden eten?

    Standaard geven we tweemaal daags eten, maar dit kan indien nodig drie maal. Alle honden krijgen apart eten zodat er onderling geen onenigheid is.

Wat als ik mijn eigen voeding vergeten ben?

    Dit is geen probleem, dan kan je hond van onze korrels krijgen mits een kleine vergoeding. Ze krijgen droogvoer van het merk Delcon.

Reglement:

 • De eigenaar verklaart dat zijn/haar hond in orde is met alle nodige inentingen en vaccinaties ,w.o. hondenziekte (Carré), kattenziekte (parvovirose), Hepatitis (geelzucht), rattenziekte, kennelhoest, alsook correct en bijtijds werd behandeld tegen vlooien, teken en wormen. Alle behandelingen dienen minimaal een week voorafgaand aan het verblijf te zijn uitgevoerd en opgetekend in het medisch paspoort.
 • Enkel honden met een geldig Europees dierenpaspoort kunnen bij ons verblijven, dit paspoort blijft gedurende het verblijf steeds bij Dog’s Barrel.
 • De eigenaar verklaart dat zijn/haar hond in prima gezondheid verkeert en nog niet eerder het slachtoffer is geweest van ziekte, beroerte, o.i.d.
 • Loopse teven worden niet toegestaan voor verblijf. Indien een vermoeden bestaat dat een teefje tijdens haar verblijf loops zou worden, dient haar vooraf een anticonceptiepil te worden toegediend. Dog’s Barrel kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongewilde zwangerschap van honden die bij ons verblijven.
 • Dog’s Barrel, haar uitbaters en medewerkers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen of gebeurtenissen met huisdieren die in bewaring worden gegeven (b.v. ontsnappen, ziekte en/of verwondingen, diefstal, zwangerschap, overlijden).
 • De dagen van aankomst en vertrek worden beschouwd als volledige dagen.
 • De eigenaar dient zelf te zorgen voor voldoende voeding voor zijn/haar hond tijdens het verblijf bij Dog’s Barrel.
 • Wij verzoeken u bij het brengen en ophalen de hond(en) steeds aangelijnd te houden, dit om ongewilde confrontaties met andere honden te voorkomen.
 • Indien een hond ziek wordt tijdens zijn/haar verblijf bij Dog’s barrel zullen wij al wat redelijkerwijs mogelijk is doen om uw hond te helpen. De dierenarts van uw keuze zal worden gecontacteerd, indien geen gehoor schakelen wij onze dierenarts in. Dierenartskosten worden door ons vooruitbetaald en zullen verrekend worden bij het ophalen van de hond.
 • Het is toegestaan om eigen zaken zoals deken, mand, bench, ect. te brengen, wij wijzen er echter elke aansprakelijkheid af bij eventuele beschadiging, verlies, ect. ervan.
 • Gelieve geen speelgoed of eetbakken mee te brengen, wij hebben er zelf voldoende beschikbaar.
 • Indien uw hond toe is aan een knipbeurt, dan kan dit via het hondenkapsalon waar wij mee samenwerken. Gelieve dit wel minimaal 2 weken vooraf te reserveren.
 • De reservatie is pas geldig van zodra een voorschot van 30% van het totale bedrag op onze rekening is gestort. Het saldo dient twee weken voorafgaand aan het begin van de logeerperiode te zijn voldaan. Bij annulering binnen de zes weken voor de opgegeven periode blijft het voorschot verschuldigd. bij annulering binnen twee weken voor de opgegeven periode blijft het volledige bedrag verschuldigd. Indien de hond vroeger dan voorzien wordt opgehaald blijft het totaal aantal gereserveerde dagen verschuldigd.
 • Indien de hond niet afgehaald wordt op de afgesproken dag wordt de contactpersoon gecontacteerd. De Contactpersoon wordt verzocht de hond te komen afhalen, de extra dagen zullen dubbel worden aangerekend. Indien de hond 72u na het voorziene ophaalmoment niet is opgehaald zien wij ons genoodzaakt klacht naar te leggen en de hond in een asiel te plaatsen. Alle bijkomende kosten die dit met zich meebrengt, alsook een forfaitaire schadevergoeding van €125,- zullen de eigenaar ten laste worden gelegd.

Laatste nieuws

Update Juli en Augustus...