Huisregelment

 • De eigenaar verklaart dat zijn/haar hond in orde is met alle nodige inentingen en vaccinaties ,w.o. hondenziekte (Carré), kattenziekte (parvovirose), Hepatitis (geelzucht), rattenziekte, kennelhoest, alsook correct en bijtijds werd behandeld tegen vlooien, teken en wormen. Alle behandelingen dienen minimaal een week voorafgaand aan het verblijf te zijn uitgevoerd en opgetekend in het medisch paspoort.
 • Enkel honden met een geldig Europees dierenpaspoort kunnen bij ons verblijven, dit paspoort blijft gedurende het verblijf steeds bij Dog’s Barrel.
 • De eigenaar verklaart dat zijn/haar hond in prima gezondheid verkeert en nog niet eerder het slachtoffer is geweest van ziekte, beroerte, o.i.d.
 • Loopse teven worden niet toegestaan voor verblijf. Indien een vermoeden bestaat dat een teefje tijdens haar verblijf loops zou worden, dient haar vooraf een anticonceptiepil te worden toegediend. Dog’s Barrel kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongewilde zwangerschap van honden die bij ons verblijven.
 • Dog’s Barrel, haar uitbaters en medewerkers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen of gebeurtenissen met huisdieren die in bewaring worden gegeven (b.v. ontsnappen, ziekte en/of verwondingen, diefstal, zwangerschap, overlijden).
 • De dagen van aankomst en vertrek worden beschouwd als volledige dagen.
 • De eigenaar dient zelf te zorgen voor voldoende voeding voor zijn/haar hond tijdens het verblijf bij Dog’s Barrel.
 • Wij verzoeken u bij het brengen en ophalen de hond(en) steeds aangelijnd te houden, dit om ongewilde confrontaties met andere honden te voorkomen.
 • Indien een hond ziek wordt tijdens zijn/haar verblijf bij Dog’s barrel zullen wij al wat redelijkerwijs mogelijk is doen om uw hond te helpen. De dierenarts van uw keuze zal worden gecontacteerd, indien geen gehoor schakelen wij onze dierenarts in. Dierenartskosten worden door ons vooruitbetaald en zullen verrekend worden bij het ophalen van de hond.
 • Het is toegestaan om eigen zaken zoals deken, mand, bench, ect. te brengen, wij wijzen er echter elke aansprakelijkheid af bij eventuele beschadiging, verlies, ect. ervan.
 • Gelieve geen speelgoed of eetbakken mee te brengen, wij hebben er zelf voldoende beschikbaar.
 • Indien uw hond toe is aan een knipbeurt, dan kan dit via het hondenkapsalon waar wij mee samenwerken. Gelieve dit wel minimaal 2 weken vooraf te reserveren.
 • De reservatie is pas geldig van zodra een voorschot van 30% van het totale bedrag op onze rekening is gestort. Het saldo dient twee weken voorafgaand aan het begin van de logeerperiode te zijn voldaan. Bij annulering binnen de zes weken voor de opgegeven periode blijft het voorschot verschuldigd. bij annulering binnen twee weken voor de opgegeven periode blijft het volledige bedrag verschuldigd. Indien de hond vroeger dan voorzien wordt opgehaald blijft het totaal aantal gereserveerde dagen verschuldigd.
 • Indien de hond niet afgehaald wordt op de afgesproken dag wordt de contactpersoon gecontacteerd. De Contactpersoon wordt verzocht de hond te komen afhalen, de extra dagen zullen dubbel worden aangerekend. Indien de hond 72u na het voorziene ophaalmoment niet is opgehaald zien wij ons genoodzaakt klacht naar te leggen en de hond in een asiel te plaatsen. Alle bijkomende kosten die dit met zich meebrengt, alsook een forfaitaire schadevergoeding van €125,- zullen de eigenaar ten laste worden gelegd.

Laatste nieuws

Update Juli en Augustus...