Update Juli en Augustus

Er zijn nog enkele plaatsjes beschikbaar voor de zomervakantie: Van 01/07 tot en met 18/07 van 06/08 tot en met 30/08